UV-lamper & Pærer

Hva er forskjellen på UV og UV LED? Og hva skal jeg velge?

Det finnes tre lampetyper på markedet: Vanlig UV, UV LED, og kombinasjonslamper. I tradisjonelle lamper for herding av gele brukes lysrør, i nyere lamper brukes lysdioder (LED), og i de aller nyeste lampene brukes dioder som kombinerer ultrafiolett lys fra forskjellige deler av lysspekteret. Alle lamper for herding av gele sender altså ut UV-lys, men i forskjellige deler av lysspekteret. Alle geleserier er tilsatt lysfølsomme stoffer, ett stoff reagerer på én bestemt del av det ultrafiolette spekteret, mens et annet stoff reagerer på et annet. Herdeprosessen begynner når geleen utsettes for den korrekte ultrafiolette bølgelengden. Derfor er det at noen geleer bare herder som den skal i vanlig UV, mens andre skal herdes i UV LED. Se spesifikasjonen på den geleserien du skal bruke, for å være sikker på at du bruker riktig lampe slik at geleen herder korrekt. Det finnes også geleer som herder i begge lampetypene, som er tilsatt lyssensitive stoffer som begynner en herdeprosess uansett hvilken bølgelengde UV-lyset i lampen har. Selv om alle lamper for herding av gele sender ut UV-lys, bruker mange ikke den fulle betegnelsen UV LED, men forkorter det til LED. Vi anbefaler kombinasjonslampene Sun One og Sun 5, for da står du fritt til å velge gele uten å måtte tenke på om den herder i vanlig UV eller UV LED.